För de som inte jobbar med någon form av marknadsföring, kan det vara svårt att veta skillnaden mellan dessa två begrepp. Allteftersom den digitala tekniken utvecklas, kommer hela tiden nya möjligheter att marknadsföra sitt företag eller vara. Numera rör sig konsumenter i både analoga och digitala kanaler. Visst har de som är uppvuxna med datorer och internet mycket lättare att förstå sig på den nya världen. Medan de äldre, som inte har någon som helst vana, har svårare att lära sig denna teknik. Ännu värre är det för de allra äldsta som kanske aldrig ens kommit i kontakt med en dator.

Vad är marknadsföring?

Vad menas egentligen med marknadsföring? Jo, det handlar om hur ditt företag bedöms. Om du marknadsför ditt företag på rätt sätt får du lättare kunder och kan bygga upp starka relationer. Det är viktigt att marknadsföra sitt företag, annars får du inga kunder. Du måste även marknadsföra ditt företag regelbundet. När det gäller traditionell marknadsföring gäller det att vara säljande, självcentrerad, påträngande och självförhärligande.

Marknadsplan

Det är ett måste att ha en sådan och den ska beskriva ditt företags försäljningsmål, marknadsföring och vilka insatser som ditt företag planerar. Vilken din målgrupp är och hur du ska nå ut till dem.

• En omvärldsanalys är bra att börja med, och med det menas att du bör lära dig mer om hur marknaden ser ut när det gäller dina produkter.

• Vad det är för produkter du säljer och vem som är intresserade av dem. Ange din målgrupp, så tydligt du kan.

• Formulera de strategier som behövs för att du ska kunna nå dina mål.

Teknikens utveckling

Man kan påstå att i dag är det konsumenterna som använder tekniken och som har makten. En konsument kan via tekniken granska olika företags motiv och diskutera med tidigare köpare. De kan också med teknikens hjälp jämföra funktioner, priser och förvänta sig en kommunikation med de organisationer och företag de samarbetar med. Numera blir människor mer och mer ointresserade av pappersreklam. Det är besvärligt att åka och källsortera all reklam som kommer i din brevlåda och fler väljer att skriva: ”Ingen reklam tack”, på sina brevlådor. I går var i går och i dag är i dag, med enkla digitala möjligheter. Men har då inte de traditionella reklambyråerna uppsikt på detta? Givetvis har de flesta som arbetar där också stenkoll på all ny teknik som utvecklas hela tiden.

Action marketing

Ska vara informativ och saklig, den ska vara hjälpsam, målgruppscentrerad och även svara mot aktuella behov.

SEO

De som sysslar med action (content) marketing använder sig ofta av SEO (sökmotoroptimering). Att jobba med SEO innebär att hitta sökord för att din hemsida ska komma högre upp på Google. Det gäller att ha en bra rubrik, använda sökord som bör skrivas omkring tre till åtta gånger. Även ett visst antal tecken behövs för att få flera sökträffar.

När det gäller content marketing måste man vända på den synvinkel som förut gällt. Innan var det företagets produkter, företaget, det budskap och behov som företaget står för varit det väsentligaste, men numera är det omvänt som gäller.