Vad som menas med action marketing ska vi försöka förklara här. Man kan säga att det är en slags kommunikation som ska leda till snabba uppgörelser. Det är en metod av marknadsföring som ska skapa ett varumärke. Den ska även se till att försäljning och resultat går snabbt framåt. Om action marketing kan man säga att metoden har tre byggstenar och dessa är: Ett lockande löfte, enkelhet och tydlighet, erbjudande. I dag ingår detta sätt av marknadsföring som en slags kommunikation runt om i hela världen.

Hur det fungerar

Rent generellt kan det fungera på olika sätt utifrån vilka tillfällen som är tillgängliga. Avsikten är dock alltid densamma, och den är att komma till ett omedelbart avslut. Man bör även kunna ge ett kundlöfte och ge prisinformation.

Produkter som passar bäst

Action marketing passar bäst inom detaljhandeln, med det fungerar även för andra produkter och tjänster som inte har några distributionskanaler. Det kan till exempel gälla olika samproduktioner med två varumärken, som Daim och McDonalds. Tillsammans bildar dessa varumärken glassorten McFlurry som säljs på just McDonalds.

Förstahandsval eller komplementmetod

Vilken av dessa metoder som man använder beror på varumärkets behov eller på själva produkten. Man tittar även på vilka kommunikativa förutsättningar som finns, och så är budgeten viktig. Man tittar givetvis även på de juridiska restriktioner som finns, och vilka kanaler som är tillgängliga. Det viktigaste är att metoden ska finnas i ett kommunikationsflöde. När det gäller action marketing gäller det att ta till den metoden som leder till snabba köp. Då är det inte bara butiker man talar om, utan även interaktiva kanaler som tv, radio, internet eller andra olika former av annonsering. Action marketing passar i stort sett för alla tjänster och produkter, men metoden förekommer mest inom detalj- och livsmedelshandeln.

Fördelar

När man har tankarna på ett erbjudande, eller ett köp som ligger nära inpå.

Nackdelar

Om denna metod används under en längre period kan den riskera att förstöra en produkts trovärdighet. Det är därför viktigt att hitta en bra balans mellan uppbyggandet av varumärket och försäljningen.

Lyckade action marketingkampanjer

• ATG:s kampanj gällande Harry Boy har varit mycket lyckad. I och med dessa kampanjer har ATG:s omsättning ökat från 700 miljoner till hela 1 miljard under 2004–2005.

• H&M brukar ha olika kampanjer när de köper in kända designers kläder. En av dessa kampanjer som blev extra lyckad var när Carl Lagerfeld fick i uppdrag att göra en klädkollektion till dem. Det blev till och med långa köer och kläderna såldes ut direkt.